สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง

ที่ตั้ง : สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง หมู่ 3 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

โทรศัพท์ : 053975139