📌เกษตรสุพรรณฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ โดยการพวนดิน ใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ณ วัดน้อย ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี