S__6234274
ไวนิลเชิญชวนขึ้นทะเบี
สถาปนากรม 56 ปี
previous arrow
next arrow
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเตือนการระบาดข่าวทั้งหมด

ชวนขึ้นทะเบียนเกษตรกร

เพื่อรักษาสิทธิ์ รับโอกาสและการช่วยเหลือจากภาครัฐ

มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรกันเถอะ

ทางนั้นขึ้น (ทะเบียนเกษตรกร) รึยัง ทางนี้ขึ้น (ทะเ […]

ขอเชิญชวน เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้เป็นปัจจุบัน

เพื่อรักษาสิทธิ์ รับโอกาส และการช่วยเหลือจากภาครัฐ

ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถ […]

เตือนเกษตรกร เฝ้าระวังพายุฤดูร้อน

เตือนเกษตรกร! เฝ้าระวังพายุฤดูร้อน มีผลกระทบระหว่า […]

เชิญเที่ยว ชม ชิม ช้อป แชะ 

ข่าวดีพี่น้องเกษตรกร ปุ๋ยลดราคา

เกษตรสุพรรณฯ จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2567

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายวสันต์ จี้ปูคำ เกษตรจังหวั […]

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

บทความ เดือน มกราคม 2567

คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงาน […]

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำบรรจุภัณฑ์ […]

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร […]

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานแล […]

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษต […]

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 3/2567 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ฉบับที่ 1

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยน […]

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรกิ […]

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้าน […]

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศกา […]

เตือนภัย!!! กาญจนบุรี หนอนกระทู้หอมระบาด

เตือนภัย หนอนกระทู้หอมระบาดหนักในมันสำปะหลัง ที่อำ […]

ระวัง!! หนอนกระทู้บุกไร่มันสำปะหลัง

สภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ เตื […]

เกษตรสุพรรณฯ ชวนรู้จัก “ข้าววัชพืช” ศัตรูร้ายในนาข้าว 

ระวัง!! โรคแส้ดำ

แผนแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูพืช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2567

แผนที่แจ้งเตือนการระบาดของศัตรูพืชประจำวันที่ 17-30 เมษายน 2567

เกษตรสุพรรณฯ เตือนระวังบั่วในนาข้าว

เตือนการระบาดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระวัง! โรคขอบใบแห้ง

เตือน!! ปริมาณน้ำฝนมากในหลายพื้นที่

เตือน!! ช่วงนี้มีฝนปริมาณมากในหลายพื้นที่ ความชื้น […]

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ชวนขึ้นทะเบียนเกษตรกร 21 มิ.ย. 2024

  เพื่อรักษาสิทธิ์ รับโอกาสและการช่วยเหลือจากภาครัฐ

  Continue reading →
 • มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรกันเถอะ 21 มิ.ย. 2024

  ทางนั้นขึ้น (ทะเบียนเกษตรกร) รึยัง ทางนี้ขึ้น (ทะเบียนเกษตรกร) แล้วนะจ๊ะ 🔺

  กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนเกษตรกร ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อรักษาสิทธิ์ รับโอกาส และการช่วยเหลือจากภาครัฐ ทั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

  ช่องทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

  🟢 แจ้งผ่าน Farmbook Application ได้ทั้งระบบ Android และระบบ iOS
  🟢 แจ้งผ่าน e-Form ที่ https://efarmer.doae.go.th
  🟢 แจ้งผ่าน ThalD Application
  🟢 ณ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช สำนักงานเกษตรอำเภอ (ตามที่ตั้งแปลงปลูก)

  Continue reading →
 • ขอเชิญชวน เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้เป็นปัจจุบัน 28 พ.ค. 2024

  เพื่อรักษาสิทธิ์ รับโอกาส และการช่วยเหลือจากภาครัฐ

  Continue reading →
 • ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี 28 พ.ค. 2024

  เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2567

  Continue reading →
 • เตือนเกษตรกร เฝ้าระวังพายุฤดูร้อน 09 เม.ย. 2024

  เตือนเกษตรกร! เฝ้าระวังพายุฤดูร้อน มีผลกระทบระหว่างวันที่ 9 -11 เมษายน 2567

  Continue reading →
 • เชิญเที่ยว ชม ชิม ช้อป แชะ  05 เม.ย. 2024
 • ข่าวดีพี่น้องเกษตรกร ปุ๋ยลดราคา 05 เม.ย. 2024
 • เกษตรสุพรรณฯ จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2567 04 เม.ย. 2024

  วันที่ 4 เมษายน 2567 นายวสันต์ จี้ปูคำ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2567 โดยเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้รู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมเสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจกัน นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ซึ่งจะส่งผลให้การปฎิบัติงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  ณ สถานีรถไฟจังหวัดสุพรรณบุรี

  Continue reading →
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 22 มี.ค. 2024
 • คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 01 ธ.ค. 2023
 • เกษตรสุพรรณ ร่วมโครงการ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 07 พ.ย. 2023

  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี สวมใส่ผ้าไทย ร่วมโครงการ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2566 ดำเนินการส่งเสริมการใส่ผ้าไทยในหน่วยงาน โดยสนับสนุนผ้าไทยจากกลุ่มผู้ผลิตผ้าไทยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงประชาสัมพันธ์การใส่ผ้าไทยให้สาธารณชนได้ทราบ เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมและส่งเสริมรายได้ให้กลุ่มผู้ผลิตผ้าไทยในพื้นที่ 🤗

  #ผ้าไทยใส่ให้สนุก

  #ส่งเสริมสร้างสรรค์เกษตรสุพรรณบุรี

  Continue reading →
 • เกษตรสุพรรณฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันยุวเกษตรกรโลก 07 พ.ย. 2023

  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมงาน “วันยุวเกษตรกรโลก (Global 4-H Day)” ประจำปี 2566 โดยการจัดงานในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของยุวเกษตรกร และมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลอง “วันยุวเกษตรกรโลก” พร้อมกับประเทศสมาชิกที่มีการดำเนินงานยุวเกษตรกรทั่วโลก และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานยุวเกษตรกรของประเทศไทย โดยมีสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ยุวเกษตรกรจาก 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานจำนวน 300 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี

  #ส่งเสริมสร้างสรรค์เกษตรสุพรรณบุรี🍀

  Continue reading →
 • เกษตรสุพรรณฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน smart farmer ต้นแบบ จังหวัดสุพรรณบุรี 27 ต.ค. 2023

  วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน smart farmer ต้นแบบ จังหวัดสุพรรณบุรี (นายยุทธพงษ์ กอบกาญจนา) ณ ไร่จอมยุทธ์ ฟาร์มคาเฟ่ ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งไร่จอมยุทธ์ฯ มีกิจกรรมเด่น อาทิ เช่น 🌺🌺
  1. เลี้ยงเป็ด
  2. แปรรูปอ้อยอินทรีย์ เช่น น้ำตาลปี๊บอ้อย ไซรัป น้ำตาลอ้อยสีรำ
  3. ปลูกผักอินทรีย์ยกแคร่
  4. ทำโครงการค่าไฟ 0 บาท
  5. ร่วมโครงการ แปลงต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล
  6. เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ผักอินทรีย์ ม.13 บ่อสุพรรณ)
  7. ร่วมโครงการกับประมง (กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์)
  8. ร่วมโครงการ Agri Map เป็นแปลงต้นแบบปี 2565
  9. ปลูกไม้ป่า (จามจุรี)
  10. ทำนาอินทรีย์สำหรับบริโภคในครัวเรือน
  โดยในปัจจุบันพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สไตล์ฟาร์มคาเฟ่ มีบริการอาหาร และที่พัก จุดเรียนรู้ด้าน smart faming ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาของเกษตรกรเจ้าของฟาร์ม

  ผู้สนใจสามารถเข้ามาท่องเที่ยว และเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ของไร่ ได้ที่ ไร่จอมยุทธ์ ฟาร์มคาเฟ่ ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

  Continue reading →
 • เกษตรสุพรรณฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน​ Young​ Smart​ Farmer​ อำเภออู่ทอง 27 ต.ค. 2023

  วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน​ Young​ Smart​ Farmer​ (นางสาวสุดาวรรณ สิรวณิชย์) โดยมีกิจกรรมผลิตและจำหน่ายมะเขือเทศเชอรี่เป็นหลัก ซึ่งได้รับการรับรองการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) โดยการผลิตมะเขือเทศเชอรี่ จะเป็นการปลูกในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศเชอรี่ มีการจัดจำหน่ายทั้งผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปมะเขือเทศเชอรี่ เช่น มะเขือเทศอบแห้ง แยมมะเขือเทศ เป็นต้น จำหน่ายปุ๋ยมูลไส้เดือนและดินปลูก ออกแบบและเป็นที่ปรึกษาการสร้างโรงเรือน ให้บริการอบสมุนไพรโดยใช้โรงเรือนอบพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับผู้ที่สนใจพร้อมทั้งรับนักศึกษาฝึกงานอีกด้วย

  ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสุพรรณบุรี เครือข่าย Young​ Smart​ Farmer จังหวัดสุพรรณบุรี แลขที่ 11 หมู่ 14 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

  Continue reading →
 • รับสมัคร YSF ปี 2567 09 ต.ค. 2023

  📣 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วม “โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ปี 2567”
  🔴 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ https://drive.google.com/drive/folders/14huTJwF-Y8LhGIyA2GDhE0taJYwluv67
  ☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครได้ที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ

  Continue reading →
 • เกษตรสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับผู้สื่อข่าว อำเภอหนองหญ้าไซ 28 ก.ย. 2023

  เกษตรสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ณ หมู่ที่ 7 บ้านสระกลอย ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นการทำเกษตรผสมผสาน ของนางบังอร จันทร์เปรมโดยใช้พื้นที่ทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม จำนวน 14 ไร่ 2 งาน มีการจัดสรรพื้นที่ เป็น 4 ส่วน ดังนี้
  ส่วนที่ 1 พื้นที่พักอาศัยและโรงเรือน
  – ที่พักอาศัย
  – แปรรูปต่างๆ เช่น หมี่กรอบทรงเครื่อง แปรรูปข้าวสารบรรจุถุง ทอเสื่อกก
  – ใช้เก็บวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ผลิตน้ำหมักชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ และสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  – โรงเรือนสำหรับเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว จำนวน 9 ตัว

  ส่วนที่ 2 แหล่งน้ำ
  – สระน้ำจำนวน 2 บ่อ ไว้ใช้ในกิจกรรมการเกษตร และเลี้ยงสัตว์น้ำ

  ส่วนที่ 3 นาข้าวและพืชหลังนา จำนวน 10 ไร่
  – ปลูกข้าวขาวมะลิ 105 อายุข้าว 2.5 เดือน เก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2566 ใช้บริโภคในครัวเรือน จำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว และจำหน่ายเป็นข้าวสาร
  – ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะปลูกหลังทำนา

  ส่วนที่ 4 แปลงเกษตรผสมผสาน จำนวน 4 ไร่
  1) ไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร
  – ไม้ผลหลัก ได้แก่ มะม่วง กล้วยน้ำว้า ส้มโอ และน้อยหน่า
  ** ไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ช่วงระยะเวลานี้ ได้แก่ น้อยหน่า จำหน่ายได้กิโลกรัมละ 35-40 บาท และกล้วยน้ำว้าจำหน่ายได้หวีละ 15-20 บาท
  ​ – ไม้ผลรอง ไม้ยืนต้น และสมุนไพร ได้แก่ มะละกอ มะพร้าว อะโวคาโด้ โกโก้ ขนุน สะเดามัน ไผ่ ไม้ป่า ยูคาลิปตัส ข่า กระชาย เพื่อใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ บางชนิดปลูกเพื่อเป็นไม้ใช้สอย /เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้เสริม พืชบางชนิดทดลองปลูกเพื่อทดสอบว่าเหมาะกับสภาพพื้นที่หรือไม่
  ​ 2) พืชผักและพืชปรับปรุงบำรุงดิน
  ​ – เป็นการใช้พื้นที่ว่างในแปลงโดยปลูกสลับระหว่างแถวของแปลงไม้ผล
  ​ – พืชผักที่ปลูก ได้แก่ มะเขือ พริก มะระขี้นก ผักหนาม ถั่วฝักยาว กระเจี๊ยบเขียว (ปลูกหมุนเวียน)
  ​ – พืชบำรุงดิน ได้แก่ ถั่วลิสง
  ** พืชผักที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ช่วงระยะเวลานี้ ได้แก่ มะระขี้นก จำหน่ายได้กิโลกรัมละ 15 บาท

  Continue reading →
 • เกษตรสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับผู้สื่อข่าว เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การผลิตกล้วยไม้ 28 ก.ย. 2023

  วันที่ 27 กันยายน 2566 นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ลงพื้นที่ ณ ชิตทรัพย์ฟาร์ม หมู่ 2 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  โดยมีนายคมสัน จันทรอุดร และนายคมศักดิ์ จันทรอุดร พี่น้องเจ้าของฟาร์มกล้วยไม้ เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยสวนกล้วยไม้ใช้พื้นที่ 40 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 200 ไร่ ในการทำฟาร์มกล้วยไม้ ส่วนที่เหลือเป็นนาข้าว สวนมะพร้าว และสวนทุเรียน

  ชิตทรัพย์ฟาร์ม มีกล้วยไม้ 3 สายพันธุ์หลักคือ หวาย มอคคาร่า และแคททรียา โดยมีการผลิตตั้งแต่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ถึงจัดจำหน่ายต่างประเทศ รายได้ประมาณ 1,000,000 บาท ต่อเดือน

  ชิตทรัพย์ฟาร์ม มีชนิดพันธุ์กล้วยไม้ชื่อ แดงอุดร ซึ่งเป็นการผสมขึ้นเองจากฟาร์ม มีลักษณะเด่นคือสีสด ก้านยาว แข็งแรง จึงเป็นที่นิยมของตลาด

  ข่าวต้นฉบับ

  Continue reading →
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง