เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่วัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ และวัสดุอุปกรณ์ระบบน้ำ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง