เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง