สวนอำนาจไม้ใบ ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ออกอากาศรายการ “ปากท้อง ต้องรู้” ทางช่อง 8


✨ ช่วงเวลาสำคัญของ Young Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ที่รักและอยากพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรมาถึงแล้ว เราจะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนทั้งด้านความรู้ เทคโนโลยีด้านการผลิต การหาช่องทางการตลาด เพื่อก้าวสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ แต่ท่านรู้หรือไม่…ก่อนจะได้เป็น Young Smart Farmer (YSF) จะต้องทำอย่างไร มีอะไรที่จะต้องรู้ก่อนสมัครบ้าง เรารวบรวมคำถามมาไว้ให้ที่นี่แล้ว

391638164_643507287910402_4435564803424958215_n
387880825_643507354577062_3865774401601309380_n
387865878_643507331243731_6116880554662438205_n
387862056_643507384577059_3162314203874318353_n
387868045_643507471243717_2024361927265395095_n
387106978_643507547910376_1491909907695668277_n
391718511_643507514577046_1924401978202465753_n
391721027_643507617910369_1187612374599185761_n
391734121_643507654577032_4249990936355203454_n
previous arrow
next arrow

📌เกษตรสุพรรณฯ ชวนรู้จัก “ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช”
✅ เป็นศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร
✅ ให้บริการประชาชนในการขอรับบริการ/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ /ที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตร
📍 ให้บริการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
💻เจ้าหน้าที่คอยรับเรื่อง ประจำศูนย์บริการฯ
😎 ให้บริการทันที รวมถึงส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

395109024_339130468669540_1657280464793091193_n
395117735_339155202000400_2663673953606676122_n
395142331_339155455333708_7919317710555140285_n
395079744_339155445333709_804750060597689723_n
395076919_339155328667054_6982252665704071106_n
395105946_339155338667053_6003494412326136072_n
395074296_339155268667060_8817662930779675224_n
395067090_339155388667048_6003144134854590484_n
395034587_339155405333713_3794520953447344761_n
395117592_339155258667061_3376391387447439145_n
395097314_339155212000399_2762793799759021546_n
previous arrow
next arrow