วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี สวมใส่ผ้าไทย ร่วมโครงการ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2566 ดำเนินการส่งเสริมการใส่ผ้าไทยในหน่วยงาน โดยสนับสนุนผ้าไทยจากกลุ่มผู้ผลิตผ้าไทยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงประชาสัมพันธ์การใส่ผ้าไทยให้สาธารณชนได้ทราบ เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมและส่งเสริมรายได้ให้กลุ่มผู้ผลิตผ้าไทยในพื้นที่ 🤗

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#ส่งเสริมสร้างสรรค์เกษตรสุพรรณบุรี