วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมงาน “วันยุวเกษตรกรโลก (Global 4-H Day)” ประจำปี 2566 โดยการจัดงานในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของยุวเกษตรกร และมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลอง “วันยุวเกษตรกรโลก” พร้อมกับประเทศสมาชิกที่มีการดำเนินงานยุวเกษตรกรทั่วโลก และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานยุวเกษตรกรของประเทศไทย โดยมีสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ยุวเกษตรกรจาก 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานจำนวน 300 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี

#ส่งเสริมสร้างสรรค์เกษตรสุพรรณบุรี🍀