เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ (เชื้อจุลินทรีย์และศัตรูธรรมชาติ) รวมถึงวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม ในการควบคุมศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง