เตือน!! ช่วงนี้มีฝนปริมาณมากในหลายพื้นที่ ความชื้นค่อนข้างสูง
🎯เกษตรกรภาคใต้ โดยเฉพาะผู้ปลูกไม้ผล ทุเรียน หรือปาล์มน้ำมัน ระวังรากเน่าโคนเน่า
🎯ภาคเหนือ ภาคกลาง และตะวันออก ผู้ปลูกข้าวระวังโรคและแมลงศัตรูเข้าทำลายผลผลิตระยะใกล้เก็บเกี่ยว ด้านพืชไร่โดยเฉพาะมันสำปะหลังควรเฝ้าระวังโรคใบด่าง และหมั่นสำรวจแปลงปลูกอยู่เสมอ