เกษตรสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ณ หมู่ที่ 7 บ้านสระกลอย ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นการทำเกษตรผสมผสาน ของนางบังอร จันทร์เปรมโดยใช้พื้นที่ทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม จำนวน 14 ไร่ 2 งาน มีการจัดสรรพื้นที่ เป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 พื้นที่พักอาศัยและโรงเรือน
– ที่พักอาศัย
– แปรรูปต่างๆ เช่น หมี่กรอบทรงเครื่อง แปรรูปข้าวสารบรรจุถุง ทอเสื่อกก
– ใช้เก็บวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ผลิตน้ำหมักชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ และสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
– โรงเรือนสำหรับเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว จำนวน 9 ตัว

ส่วนที่ 2 แหล่งน้ำ
– สระน้ำจำนวน 2 บ่อ ไว้ใช้ในกิจกรรมการเกษตร และเลี้ยงสัตว์น้ำ

ส่วนที่ 3 นาข้าวและพืชหลังนา จำนวน 10 ไร่
– ปลูกข้าวขาวมะลิ 105 อายุข้าว 2.5 เดือน เก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2566 ใช้บริโภคในครัวเรือน จำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว และจำหน่ายเป็นข้าวสาร
– ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะปลูกหลังทำนา

ส่วนที่ 4 แปลงเกษตรผสมผสาน จำนวน 4 ไร่
1) ไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร
– ไม้ผลหลัก ได้แก่ มะม่วง กล้วยน้ำว้า ส้มโอ และน้อยหน่า
** ไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ช่วงระยะเวลานี้ ได้แก่ น้อยหน่า จำหน่ายได้กิโลกรัมละ 35-40 บาท และกล้วยน้ำว้าจำหน่ายได้หวีละ 15-20 บาท
​ – ไม้ผลรอง ไม้ยืนต้น และสมุนไพร ได้แก่ มะละกอ มะพร้าว อะโวคาโด้ โกโก้ ขนุน สะเดามัน ไผ่ ไม้ป่า ยูคาลิปตัส ข่า กระชาย เพื่อใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ บางชนิดปลูกเพื่อเป็นไม้ใช้สอย /เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้เสริม พืชบางชนิดทดลองปลูกเพื่อทดสอบว่าเหมาะกับสภาพพื้นที่หรือไม่
​ 2) พืชผักและพืชปรับปรุงบำรุงดิน
​ – เป็นการใช้พื้นที่ว่างในแปลงโดยปลูกสลับระหว่างแถวของแปลงไม้ผล
​ – พืชผักที่ปลูก ได้แก่ มะเขือ พริก มะระขี้นก ผักหนาม ถั่วฝักยาว กระเจี๊ยบเขียว (ปลูกหมุนเวียน)
​ – พืชบำรุงดิน ได้แก่ ถั่วลิสง
** พืชผักที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ช่วงระยะเวลานี้ ได้แก่ มะระขี้นก จำหน่ายได้กิโลกรัมละ 15 บาท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *