วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน smart farmer ต้นแบบ จังหวัดสุพรรณบุรี (นายยุทธพงษ์ กอบกาญจนา) ณ ไร่จอมยุทธ์ ฟาร์มคาเฟ่ ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งไร่จอมยุทธ์ฯ มีกิจกรรมเด่น อาทิ เช่น 🌺🌺
1. เลี้ยงเป็ด
2. แปรรูปอ้อยอินทรีย์ เช่น น้ำตาลปี๊บอ้อย ไซรัป น้ำตาลอ้อยสีรำ
3. ปลูกผักอินทรีย์ยกแคร่
4. ทำโครงการค่าไฟ 0 บาท
5. ร่วมโครงการ แปลงต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล
6. เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ผักอินทรีย์ ม.13 บ่อสุพรรณ)
7. ร่วมโครงการกับประมง (กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์)
8. ร่วมโครงการ Agri Map เป็นแปลงต้นแบบปี 2565
9. ปลูกไม้ป่า (จามจุรี)
10. ทำนาอินทรีย์สำหรับบริโภคในครัวเรือน
โดยในปัจจุบันพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สไตล์ฟาร์มคาเฟ่ มีบริการอาหาร และที่พัก จุดเรียนรู้ด้าน smart faming ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาของเกษตรกรเจ้าของฟาร์ม

ผู้สนใจสามารถเข้ามาท่องเที่ยว และเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ของไร่ ได้ที่ ไร่จอมยุทธ์ ฟาร์มคาเฟ่ ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี