เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2566