จังหวัดสุพรรณบุรี สถานที่หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ “แห้ว” หรือ “สมหวัง” เลือกเติบโตและให้ผลผลิต ซึ่งได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ในชื่อ “แห้วสุพรรณ” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้คำนิยามและลักษณะเฉพาะ ดังนี้

🌱 แห้วสุพรรณ (Water Chestnuts Suphan / Haew Suphan) หมายถึง แห้วพันธุ์จีน กลมคล้ายหอมหัวใหญ่ มีรสชาติหวาน มัน เนื้อแน่นกรอบสีขาว ซึ่งผลิตในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ลักษณะทางกายภาพ
เนื้อ : เนื้อแน่นกรอบ สีขาวคล้ายมันแกว
ผล : กลมคล้ายหอมหัวใหญ่ แต่ขนาดเล็กกว่า ผิวนอกของหัวสีน้ำตาลไหม้
รสชาติ : หวาน มัน

แห้วสุพรรณ นอกจากรับประทานโดยการนำผลสดมาต้มแล้ว ยังสามารถนำมาเป็นส่วนประกอบอาหารได้ทั้งคาวและหวาน อาทิ ทับทิมกรอบ ข้าวเกรียบแห้ว ทองม้วนแห้ว ขนมจีบแห้ว จ๊อแห้ว ผัดไทแห้ว แกงส้ม เต้าเจี้ยว ลาบ เป็นต้น จึงเป็นที่รู้จักและยอมรับจากผู้ที่ชื่นชอบรสชาติหวานมันของแห้ว ถ้าใครได้มีโอกาสมาจังหวัดสุพรรณบุรีแล้ว อย่าลืมแวะซื้อแห้วคุณภาพดีจากจังหวัดสุพรรณบุรี ติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะคะ

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี