เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง