เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายสติกเกอร์กิจกรรมสนับสนุนการสำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง