พี่บังอร จันทร์เปรม เกษตรกรอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี พลิกชีวิตจากการทำนาข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชผสมผสาน อาทิ กล้วย มะม่วง พืชผักต่าง ๆ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ตลอดปี